Asociacijos projektai

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

„Nepakantumo korupcijai skatinimas Europos sąjungos paramos administravimo srityje“

Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0007

„Jaunimo pilietiškumo iniciatyvos"

Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0022

„Informavimas ir komunikavimas apie ES investicijų poveikį efektyviai veikiančiai ir moderniai švietimo sistemai“

Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0021

MŪSŲ TIKSLAS

Siekiame inicijuoti patirties, kompetencijų, rengiant, vykdant projektus kaupimą ir dalinimąsi. Vykdome mokymus, teikiame pagalbą rengiant, administruojant projektus.

Kontaktai

Adresas: Biržiškų g. 49, LT-11111, Vilnius
Tel.: 869856165
El. paštas: esppva.info@gmail.com