ES paramos projektų vykdytojų asociacija

ES paramos projektų vykdytojų asociacija jungia ir atstovauja ES investicinių projektų vykdytojus, bei gina viešąjį interesą siekdama skaidrinti, paprastinti, efektyvinti ES paramos lėšų administravimą. Siekiame inicijuoti patirties, kompetencijų, rengiant, vykdant projektus kaupimą ir dalinimąsi. Vykdome mokymus, teikiame pagalbą rengiant, administruojant projektus. ES paramos projektų vykdytojų asociacija jungia ir atstovauja ES investicinių projektų vykdytojus, bei gina viešąjį interesą siekdama skaidrinti, paprastinti, efektyvinti.

Pagalba ES investicijų klausimais

Konsultavimas, paraiškų rengimas, projektų administravimas.

Viešieji pirkimai

Ilgametę patirtį vykdant viešuosius pirkimus turintys ekspertai rengia pirkimo dokumentaciją.

Teisinis atstovavimas

Projektų vykdytojų interesų atstovavimas Agentūrose.

ES fondų investicijų administravim o proceso tobulinimas

Pasiūlymų, iniciatyvų teikimas atsakingoms institucijoms dėl administravimo proceso paprastinimo, interesų grupių atstovavimas.

Patirties sklaida

Patirties rengiant ir vykdant ES investicijų projektus dalinimasis ir sklaida. Diskusijos, žinių ir kompetencijų bankas, partnerių paieška, duomenų bazės ir kt.

MŪSŲ TIKSLAS

Siekiame inicijuoti patirties, kompetencijų, rengiant, vykdant projektus kaupimą ir dalinimąsi. Vykdome mokymus, teikiame pagalbą rengiant, administruojant projektus.

Kontaktai

Adresas: Biržiškų g. 49, LT-11111, Vilnius
Tel.: 869856165
El. paštas: esppva.info@gmail.com